• ایمنی دربرابر ویروس کرونا ممکن است گسترده‌تر از چیزی باشد که آزمایش‌ها نشان می‌دهند

    نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد افرادی که نتیجه‌ی آزمایش آنتی‌بادی‌های ویروس کرونا در آن‌ها منفی است، ممکن است هنوز از قدری مصونیت برخوردار باشند.

    https://zoomit.ir/۲۰۲۰/۷/۲/۳۶۰۱۳۲/immunity-coronavirus-more-widespread/…