• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1399/04/11 ساعت 14:42

    راننده #اسنپ برگشت هم‌ ماسک زد اما معتقده #کرونا رو خودمون نگه می‌داریم که همه چی رو گران کنیم!
    درباره انتخابات هم نظراتی داره. زیر ماسک می‌خندم، خوبه که من رو‌ نشناخته