• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/11 ساعت 12:01

    در کنار فرسودگی ذهن و اضطراب و … این روزها بیش از هر زمان دیگری به این فکر می‌کنم که اگر هر کسی پیش از آنکه اخبار و احوال جهان و فلان کشور و فلان شخص برایش اهمیت داشته باشد به اخبار و احوال خود و خانواده‌اش رسیدگی کند، دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد بود.