• روح الله نجابت   Ruhollahnejabat@

    1399/04/10 ساعت 08:38

    امام خمینی، دی۱۳۵۹:
    کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. خود ملت نگذارند که بعض افرادی که نفوذ کرده است در همه ارگانها، اینها خلافی بکنند، خلاف شرعی بکنند، خلاف عرفی بکنند، و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند.

    #همه_مسئولند
    #رد_اعتبارنامه_تاجگردون