• حمید بازگشا   hamid_irna@

    1399/04/10 ساعت 08:37

    یک شهروند معمولی به فرض اینکه ۸۰ سال عمرکند و از ۲۰ سالگی وارد عرصه کار بادرآمد خالص ماهی ۵۰ میلیون تومان بدون هزینه شود؛درنهایت صاحب ۳۶۰ میلیارد تومان میشود.
    اما آقای #دانیال‌زاده که به قول خودش کسی نیست به لطف خد!!!! دستکم ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد.
    #خدایگان_زمینی #فساد