• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/04/10 ساعت 18:09

  کارگران #آذرآب تبرئه شدند

  رئیس کل دادگستری استان مرکزی:

  پرونده کارگران آذرآب درمرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند

  این پرونده بار دیگر با رافت اسلامی و نگاه حمایتی از کارگران بررسی شد

  در نهایت اقدام به تبرئه تمامی ۴۱ کارگر شد

  http://tn.ai/۲۲۹۷۰۷۷