• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1399/04/10 ساعت 08:13

    واکنش سازمان جنگل‌ها به آتش‌سوزی ۴۰ هزار هکتاری در کشور:
    *آمار منتشر شده از سوی سازمان فضایی درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در کشور «کلی» است

    *این آمار به هیچ عنوان وجهه تخصصی ندارد

    *آمار آتش‌سوزی‌های جنگلی طی سال گذشته ۳۰۰۰ هکتار است