• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/04/10 ساعت 13:03

    دستگیری سه عضو #جمعیت_امام_علی ارتباطی به این سازمان و تشکل مردم نهاد ندارد

    سخنگوی قوه قضائیه:

    اصل بازداشت این افراد صحیح است اما چون هنوز در آغاز رسیدگی به پرونده هستیم در ادامه فرایند این اطلاعات جدید داده می‌شود