• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/04/10 ساعت 18:17

    دبیر ستاد تنظیم بازار:

    مجوز توزیع ۱۵ هزار تن #مرغ منجمد، ۱٣۵ هزار تن شکر برای کنترل بازار صادر شد

    http://tn.ai/۲۲۹۶۹۱۷