• سجاد بنابی   sadjadb@

    1399/04/10 ساعت 08:45

    کابل دریایی قطع شده در خلیج‌فارس، تعمیر و به مدار بازگشت. مسیر ترانزیتی جنوب به شمال برقرار و کیفیت ارتباطات با همسایگان جنوبی که بر اثر قطع این فیبر نامناسب شده بود، مجددن از کیفیت مناسب برخوردار و مشکل بازی‌های آنلاین نیز برطرف شد.
    #گزارش_به_مردم