• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/04/10 ساعت 23:53

    نامه اخیر #موسوی_خوئینی هجمه گروه‌های متفاوتی را برانگیخت؛
    اقتدارگرایان، براندازان و برخی مدعیان تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی
    نقطه اشتراک همه این مهاجمان، وانهادن موضوع اصلی مورد اشاره نامه و پرداختن به حواشی است.
    بجای فرافکنی، وارد میدان گفتگو درخصوص مدعای محوری نامه شوید!