• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/04/10 ساعت 16:26

    فعالیت فوق برنامه آموزشی در مدارس تهران ممنوع شد

    سخنگوی آموزش و پرورش تهران:

    اگر مدرسه‌ای تخلف کرد والدین می‌توانند آن را به واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش تهران با شماره ۸۸۹۶۴۰۰۶ اعلام کنند

    #کرونا