• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/04/10 ساعت 07:53

    رهبرانقلاب: وقتی شما که مسئول دولتی هستید، در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، جوان در خیابان هم که حوصله ⁧ماسک⁩ ندارد، تشویق میشود که ماسک نزند

    نتیجه چه میشود؟ نتیجه اینکه تلفات ما که دورقمی شده بود و به ۳۰ وچند نفر رسیده بود، حالا رسیده به ۱۳۰ وچند نفر

    #من_ماسک_میزنم