• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1399/04/10 ساعت 08:45

    «موضوع جلسه؛ آشتی‌کنان آیت‌الله بهشتی و محمد منتظری»

    روایت فضل‌الله صلواتی از آنچه در شب بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی گذشت

    امیرانتظام شخصا روی لجاجت با سیستم افتاد وگرنه دو تا سه سال بیشتر در زندان نمی‌ماند اما متأسفانه با همه درگیر شد.
    http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/۲۶۶۸۳۱…