• روزنامه شرق   SharghDaily@

  1399/04/10 ساعت 07:55

  «تشکیک در هویت جسد»

  اینترپل ایران خواستار نمونه دی‌ان‌ای #قاضی_منصوری شد

  تست دی‌ان‌ای اگر به‌درستی در رومانی انجام شود، ممکن است هویت جنازه متفاوت از قاضی منصوری باشد

  ذوالنوری: یکی از گمانه‌ها حذف منصوری توسط باندی مخوف در کشور است
  http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/۲۶۶۸۶۸…