• مهدی نعیمیان راد   mahdi2280@

    1399/04/09 ساعت 23:19

    امروز سه تا #اسنپ گرفتم که دو تاش راننده بدون #ماسک اومد! آخر سفر پیام اومد که راننده بهداشت رو رعایت کرده بود یا نه که خب گزارش دادم؛ اما جناب اسنپ ما باید قبل از اومدن راننده مطمئن باشیم که راننده شما الزامات بهداشتی رو رعایت کرده باشه!
    @Snapp_Team