• استقبال کانادایی‌ها از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه

    «فرانسوا فیلیپ شامپانیه» وزیر امور خارجه و «مارک گارنو» وزیر ترابری #کانادا روز شنبه در بیانیه‌ مشترکی از تصمیم #ایران برای ارسال جعبه سیاه #هواپیمایی_اوکراینی به #فرانسه برای بازخوانی استقبال کردند. [ایرنا]