• هفته پیش پویا ناظران در یادداشتی -که در تلگرام بسیار پربیننده شد- نسبت به رشد بی‌سابقه پایه پولی و به تبع آن نقدینگی هشدار داد و با پیش‌بینی رشد شدید تورم به مردم توصیه کرد «ریال نگه ندارید». امروز رئیس کل بانک مرکزی -ظاهرا در واکنش به آن- در اینستاگرامش یادداشتی منتشر کرده/ ۱