• گویا بانک مرکزی فقط وقتی آماری را منتشر می‌کند که از خاصیت افتاده و خبر سوخته شده باشد یا جهتش به نفع دولت شده باشد!
    پ.ن: یک سوال تکراری برای آقای رئیس کل: با چه توجیهی، صفحه شخصی‌تان در اینستاگرام را به جای سایت رسمی بانک مرکزی تبدیل به تابلو اعلانات آمارها کرده‌اید؟/ ۳