• به نوشته او، نقدینگی در دو ماه و نیم اول سال فقط ۶٫۲ درصد رشد کرده. بعد هم نوشته «بی‌اطلاعی برخی از اطلاعات واقعی» نباید «دستاویز برای تشویش اذهان و دمیدن بی‌ثباتی» شود. آقای همتی ظاهرا یادش رفته که مقصر اصلی «بی‌اطلاعی برخی»، بانک مرکزی اوست که آمارهای اقتصادی را حبس می‌کند/ ۲