• حقوق حیوانات در ایران   IRANIMALRIGHTS@

    1399/04/05 ساعت 12:44

    به رد خون بر روی میله‌ها دقت کنید، شرایط غیراستاندارد و آب و هوای نامطلوب برای حیوانات غیربومی و عدم رسیدگی به حیوانات، از مواردی است که در مورد باغ‌وحش هویزه عنوان می‌شود.
    #zoo #باغ_وحش #باغ_وحش_هویزه