• حقوق حیوانات در ایران   IRANIMALRIGHTS@

    1399/04/05 ساعت 12:28

    پس از مرگ توله یک ماده شیر سفید و چند حیوان دیگر در باغ وحش هویزه این باغ وحش همچنان در حین توله کشی و فروش از حیوانات خانگی با شرایط بسیار فاجعه انگیز در زیر مجموعه باغ وحش‌های مجوز دار سازمان محیط زیست ایران است.
    #zoo #باغ_وحش #باغ_وحش_هویزه