• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1399/04/03 ساعت 14:46

  کتاب گویا
  طاعون، آلبر کامو
  برای این روزها …
  «مبارزه با طاعون آنها را در مقابل طاعون خسته کرده بود».
  http://player.iranseda.ir/book-player/?w=۴۳&g=۳۳۰۷۲۳…