• پوشاک مردانه تاپ‌سلر به مدیریت ابوالفضل لک، بعد از هشت دوره شرکت در کمپین هشتگ‌مدیا، مرزهای ۶٠٠هزارتایی را درنوردید و اکنون، با سرعت به سوی یک میلیونی شدن گام برمی‌دارد.
    #خبر #حیاتی #تبلیغات