• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/01 ساعت 10:52

    نماینده مجلس که نسبت به فضای مجازی و اینستاگرام انتقاد دارد و آن را «بزرگراه حمله دشمن می‌داند که بسیاری از جوانان ما را کشته و مجروح کرده»، اینستاگرام را «اینیستاگرام» تلفظ می‌کند و خواستار جلوگیری از این فضای افسار گسیخته است.