• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/01 ساعت 10:50

    به سخنرانی نماینده‌ها در صحن علنی مجلس گوش می‌دهم که امروز میزبان وزیر ارتباطات است. احساس نمی‌کنم این نماینده‌ها از بطن جامعه آمده باشند، حس می‌کنم از دنیای دیگری آمده‌اند. این ادبیات و انتظارات از کجا می‌آید؟