• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/01 ساعت 11:06

    یکی از نماینده‌های مجلس از وزیر ارتباطات خواست از روحانیون و علما نظرسنجی کند تا میزان رضایتشان از فضای مجازی و مدیریت آن مشخص شود.
    سوال اینجاست نظر مردم چه می‌شود؟
    نماینده مردم یا روحانیون؟