• احمد دنیامالی   AhmadDonyamali@

    1399/03/31 ساعت 23:27

    در همه دنیا مسکن به عنوان چتر حمایتی برای #خانواده لحاظ می‌شود، به زوج‌ها وام‌ هایی با باز پرداخت ۳۰ ساله و سود بسیار بسیار کم میدهند اما در ایران رقم #وام برای خرید یک دهم خانه هم کافی نیست،بعد از آن طرف می‌گویند چرا جمعیت کشور به سمت پیری میرود!
    ۲/
    #مسکن