• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/03/31 ساعت 18:30

    روز_جهانی #پناهنده، روزیست که از سوی سازمان ملل برای یادآوری اهمیت کمک رسانی به پناهندگان نامگذاری شده ست. #یونیدو در راستای سیاستهای دولت ایران جهت بهبود معیشت پناهندگان طرحی سه ساله را در حوزه‌های آب، انرژی و مدیریت پسماند در پرجمعیت‌ترین مهمانشهرهای کشور در دست اجرا دارد.