• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/31 ساعت 17:50

    شبکه امید،برنامه‌ای برای نوجوانان ساخته(رد پای تو) که قلم،موبایل و لپ‌تاپ را به شکل فشنگ وچاقوو بمب نشان می‌دهد.همین برنامه با قهرمان نوجوان کاراته نیز مصاحبه کردکه پیامش این بود:ایران دشمنان زیادی دارد همه ما بایدورزش رزمی بیاموزیم.
    کاش جای خشونت وجنگ،کمی هم به صلح فکرمی‌کردیم