• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/31 ساعت 17:15

    امیدوارم‌ روزی را ببینم که کلمات «بزرگترین»، «جامع‌ترین» و «اولین» از دنیای استارتاپ‌ها حذف شده باشد.