• مازیار ناظمی   maziaran@

    1399/03/30 ساعت 11:18

    صدا و سیما یک دو جین و بل بیشتر خبرنگار و مجری و گزارشگر داره در حد فیلد مارشال و خلبان‌های تک خال!
    که بیرون تشریف دارند ودنبال دغدغه خودشون!
    محمددلاوری @delavari_m از بچه‌های خوش فکره که شهامت لازم را برای طرح هوشمندانه مسائل مبتلا به جامعه ایرانی داره https://۱film.ir/Movie?Movie=۲۲