• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/03/26 ساعت 14:31

    «جریمه تاخیر پرداخت اقساط #وام ازدواج ٨درصده که با ‌۴‌ ٪ اصل سود وام، می‌شه ١٢٪. برای وام‌های دیگه هم ۶‌٪ جریمه حساب می‌شه که با ١٨‌٪ اصل سود وام،می‌شه ٢۴٪.»
    پاسخ کارمندان بانکها درباره نتیجه وعده #بانک_مرکزی برای تعویق قسط‌های بانکی در دوره کرونا(روزنامه شهروند)