• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/03/24 ساعت 10:07

    وزیر ارتباطات: افتتاح حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت #وام الکترونیکی می‌شود

    http://tn.ai/۲۲۸۴۹۲۷