• مازیار ناظمی   maziaran@

    1399/03/23 ساعت 08:01

    نسل کنونی شاید از شنیدن #قصه‌های چهل تکه ( کولاژ وار ) مادربزرگ‌ها محروم باشند!
    ولی خاطرم نمی‌ره برای اینکه خاطر عزیزانشان در پایان بندی روایت‌ها مکدر نشه اینطور تمام می‌شد
    « بالا رفتیم ماست بود پایین آمدیم دوغ بود قصه ما دروغ بود»
    اون قصه‌ها دروغ نبود محبت #مادربزرگ زیاد بود!