• معاونان وزرای خارجه #ایران و #کانادا امروز تلفنی گفتگو کردند
    محسن بهاروند و خانم مارتا مورگان معاون وزیر خارجه کانادا با توجه به برقراری پروازهای بین المللی در آینده نزدیک بر سرعت بخشیدن به حل و فصل مسائل مربوط به سقوط #هواپیمای_اوکراینی تاکید کردند۱/۳