• دلار ۴۲۰۰تومانی به اسم جهانگیری تمام شد، ولی اغلب دولتی‌ها می‌گفتن تنها کسی که هنوز اصرار داره نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰تومان باشه، شخص روحانیه. ببینیم حالا که رئیس‌جمهور هم دیگه اصراری نداره، دولت حاضره این نرخ نمایشی رانتی رو حذف کنه یا نه؟
    منبع حرف روحانی: