• مازیار ناظمی   maziaran@

    1399/03/22 ساعت 08:52

    رفتیم یک مراسم فرهنگی و علمی #مجری فرهیخته فرمود:
    و جای سپاس بیکران دارد از مدیر فرهمند و #غزال آسا!( مقصود سریع و پر کار بوده حتما )
    البته این صفت تقدیمی جواد آقا خیابانی به خداداد عزیزی بعد از صعود به #جام_جهانی ۱۹۹۸ بود.