• مازیار ناظمی   maziaran@

    1399/03/19 ساعت 06:13

    ایده بازگشت مربیان #ایرانی به نیمکت تیم ملی اتفاق روشن فوتبال ما خواهد بود.پیشنهادی که همیشه از طرف #فدراسیون فوتبال به بهانه دو قطبی شدن #تیم_ملی رد شد!
    البته هنوز هم می‌گویم فوتبال ایران عزیز ظرفیت نام بزرگ را دارد منتها سازوکار و مدیر توانا برای هدایت آنها نداشتیم.