• یونس شکرخواه   YounesShokrkhah@

    1399/03/18 ساعت 12:19

    الان تماس بگیر!، بیشتر بدان!، دو تا بخر یکی پرداخت کن!، به دوستت خبره بده!، کلیک کن! و …
    فعل امر که دیدی تردید نکن تبلیغات‌کننده دنبال تهییج و برانگیختن واکنش فوری توست. در ارتباطات به این نوع از #تبلیغات فراخوان به عمل (CTA) می‌گویند.
    #ارتباطات_به‌زبان_ساده