• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/18 ساعت 13:31

    به نظرم نقش هر کدام از ما در سلامت جامعه چیزی بیش از ماسک و دستکش است. باید بپذیریم نه فقط در قبال سلامت خودمان بلکه در قبال سلامت دیگران نیز مسوولیم.