• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/18 ساعت 17:48

    بهروز رضوی، گوینده رادیو در سن ۷۳ سالگی نشان درجه یک هنری را به خاطر ۵۲ سال اجرای درخشان در رادیو دریافت کرد. طی ۸۰ سال عمر رادیو این اولین بار است که یک مجری این نشان را دریافت می‌کند.
    پ.ن: او ترانه‌ «گمشده» را نیز سروده که زنده یاد مرجان آن را اجرا کرد.