• مازیار ناظمی   maziaran@

  1399/03/17 ساعت 15:57

  و یک انتخاب حرفه‌ای و خوب برای خبرگزاری قدیمی و رسمی کشور #ایرنا، دکتر محمد رضا نوروز پور.
  باسواد، آگاه به حوزه ارتباطات و ملاحظات کشور، صمیمی و کاربلد.
  ببنیم چقدر ایرنا به جلو خواهد رفت.
  با آرزوی موفقیت برای محمدرضا نوروزپور عزیز قهرمان اسبق #بوکس ایران.
  @noroozpour