• ایجاد «حباب اجتماعی» به‌جای قرنطینه
    پژوهشی در دانشگاه آکسفورد: افراد تعاملات روزمره خود را به تماس‌های کمابیش تکراری با گروهی اندک محدود کنند. این روش آسیب‌های روانشناختی و اقتصادی ناشی از قرنطینه طولانی‌مدت را کاهش می‌دهد و مردم هم بیشتر رعایت می‌کنند.