• مصطفی قمری وفا   GhamariVafa@

    1399/03/14 ساعت 22:21

    نخست‌وزیر #کانادا هستند که ادعای حقوق‌بشرش سقف فلک را پاره کرده؛ او در برابر پرسشی ساده درباره سرکوب خشن اعتراضات در #آمریکا، حدودا ۱۵ ثانیه آب‌دهان قورت می‌دهد تا نهایتا یاوه تحویل بدهد؟!
    جالب اینجاست که وی هر ۲هفته‌ یکبار نقض حقوق‌بشر در #ایران را محکوم می‌کنه؛ ابله!