• عدم‌هدف‌گذاری GPD در چین برای سال ۲۰۲۰

    برای اولین بار در ۳۰ سال اخیر، کشور #چین، به دلیل وجود عدم‌قطعیت زیاد در مناسبات اقتصادی ناشی از شیوع #ویروس_کرونا، هدفی برای مقدار #GDP سالانه در سال ۲۰۲۰ تعیین نکرده است. [the economist]