• علی احمدنیا   ali_ahmadnia@

    1399/03/05 ساعت 19:15

    ده سال پیش همین روزها بود آخرین قسمت سریال #lost پخش شد.

    اولین سریالی که خیلی در ایران صدا کرد همین لاست و بعد از اون فرار از زندان بود. یادش بخیر