• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/03/05 ساعت 13:02

    روند رو به گسترش بحران #کرونا در کشور برزیل تاکنون؛

    همانطور که در نمودار مشخص می‌باشد عدم سیاستگذاری مناسب سبب رشد فزاینده کرونا در برزیل شده است. تاکنون دو وزیر بهداشت در این کشور پهناور آمریکایی لاتین برکنار شده اند‌.

    #Brazil #Corona #CoronaOutbreak