• توییت استاد #شکرخواه این سوال را برمیانگیزد که چرا روزنامه‌های ما این چنین حق قربانیان کرونا را ادا نمیکنند
    بعد از #خلاقیت، مشکل اصلی چنانکه #حمیدضیایی_پرور نوشته در #سیستم_بسته خبری است که سایت ثبت احوال آمار فوتیها را حذف میکندتا امکان راستی آزمایی آمار دولتی وجود نداشته باشد