• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/03/04 ساعت 18:57

    تنها یکی از خودروسازان ۳برابر کل بودجه وزارت صنعت بدهی دارد آن وقت قرار است برای حمایت از این بدهکاران بزرگ، چندین هزار میلیارد تومان پول مردم را به امانت در اختیارشان قرار دهند.حالا ۴۵ه.م.ت زیان انباشته ناشی از عملکرد آنها بماند.معنای #حمایت از #تولید این است؟
    #پیش_فروش_خودرو